Ayanıs Tur

Hakkari nasıl güzel bir kent olur.

Bir kentin ne kadar güzel olduğu içinde yaşayan insanların huzurlu mutlu olmasıyla ölçülür.
Öncelikle bir tespit süreci, tahlil, analiz ve iyileştirme yönteminin seçilmesi, akabinde eksik yada yanlışlardan ne şekilde dönüleceği, bu eksikliklerin nasıl giderileceği ile ilgili stratejiler seçilmelidir.
Toplumsal eğitim eşikleri önceliklidir. Kendi kodlarını, değerlerini öğrenen, öne çıkaran ve yaşama dâhil ederek daha da geliştiren bir toplumsal farkındalık yaratmakla başlar her şey. Bu Hakkari için bir dönüşüm değil bir hafıza tazeleme, kaybedilmiş yada küllenmiş kente ait özgün yaşam tarzı ve kente dair kodların yeniden yaşamı şekillendiren seviyelerde yaşama dahil edilmesi, taşınması anlamına gelir.
Günün koşullarına adapte olurken asla kendi özünü ve üslubunu kaybetmeden, Hakkari’yi özel kılan o insani değerlerine bağlı kalınarak daha yaşanılır, daha sahici, daha insani, daha hayata katkılar koyacak, kökleriyle barışık ama güncelinde gerisinde olmayan bir üslup; zaman gelir kente ve kent bileşenlerine yansır.

Hakkari güzel bir kenttir ancak kayıpları, önemsizleşmiş kendine özgü yaşam tarzı, insani ilişkileri, dayanışma kültürü, hayata dair insani değerleri anlamında yitirdikleri vardır. Eksilen yanları kendi özgün kent kültürüyle, hafızasıyla çelişmeden güncellenmesi gerekiyor.

Hakkari mutlaka tanıtılmalı, öncelikle kendi hafızasını tazeleyerek anlatılmalı.
Ekonomik gelişimi ihmal edilmiş ve birçok gelişimi ertelemiş olmasından kaynaklı olduğuna inandığım durağanlığı kırmak, ancak üretim kaynaklı ekonomik kazançların kentin gelişimi için yatırımlara dönüşmesiyle mümkündür.
Salt kamu harcamaları ile süren kent ekonomisi yerel üretim kaynakları aktifleştirilerek desteklenmediği sürece kentin gelişimini günün koşullarına uyum sağlaması oldukça zordur. Ancak her şey ekonomik kazançlarla da mümkün olmayacaktır. Kazançların kentin yaşam kalitesine hizmet edebilecek yatırımlara yansıması gerekir.

Hakkari’nin çehresini değiştirmek için acil olarak rakım ve iklimsel koşullara uygun ağaç seçimi ile ağaçlandırma yapılmalı, kente turist çekmek için doğa sporları ve kış sporları potansiyeli en iyi şekilde değerlendirilmelidir.
Kentin doğal ve kente özgü üretim kaynakları olan tütün, bal, kilim, küçük baş hayvancılık ürünleri geliştirilerek modern tesisler ile ekonomik gelişime entegre edilmesi gerekir.
Bu eşiklerin aşılması ile süreç kendisini yönetmeye başlar. Kamu yatırımları ve eşzamanlı özel yatırımlarla Hakkari Güzel bir kent olur.

Kentin çarpık yapılaşması başına sorun teşkil ediyor. Şehrin imar planının günün koşullarına uygun olarak revize edilmesi ve uygulamaya geçirilmesi kaçınılmazdır. Kamu yatırımlarının da daha doğru ihtiyaç tespitleri ile yapılması gereklidir. Kent içi ulaşım sirkülasyonu, otopark alanları, yolları ve yol bileşenleri düzenlenmeli. Yapılaşmada çarpıklığın giderilmesi elzemdir.


Sait Özdinç
Sait Özdinç

1966 yılında Hakkari’de doğdu. ilk orta ve lise eğitimini Hakkari, İlk üniversite eğitimini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (1987), 2. üniversite eğitimini ise Lefke Avrupa Üniversitesi Mimarlık Fakültesi‘nde (2010) tamamladı.

devamı
© Tüm Hakları Saklıdır.